Att vara jägare kan ge en underbara upplevelser med naturen så nära inpå sig, man sitter där själv med sin hund. Skogens dofter ger härliga förnimmelser och spänningen som väntan för med sig gör att det pirrar i magen. Man är ett med naturen och kan knappt bärga sig att komma hem med sina byten.

Ett av jaktsätten som ofta bedrivs både i Sverige och Europa är duvjakt, tack vare den vanliga ringduvan och tamduvan som befinner sig överallt på fält och i skogarna samt inne i våra städer.

Duvan har fått olika status och betraktas både som helig och skadlig. Det finns oändligt många arter av duvor men den art som flest människor jagar i Sverige är just ringduvan.

Den här hemsidan är uppbyggd av ett flertal artiklar som handlar om duvor och olika arter som finns i vårt land. Men främst är den avsedd för att ge tips inför duvjakten som är relativt vanlig.

Duvjakt kan verka enkel men det är mycket man måste hålla koll på eftersom duvor är smartare än man tror. Därför ges det tips på utrustning som absolut bör användas i samband med duvjakt, sättet jakten bör bedrivas på och andra väsentliga råd att ha under uppsikt när man beger sig ut med sitt gevär. Duvjakt kan ske under olika former och fåglarna skjuts inte bara för födans skull utan även för att undvika skador på grödor och åkrar där de söker mat.

På vår sajt finns det även läsning om andra duvarter och deras kännetecken samt lite allmänna fakta om duvor och deras historik. Fåglar är för övrigt intressanta djur som fångar mångas intresse, så tillhör du en av många fågelintresserade personer, kan du ha mycket nytta av läsningen här.