Leta upp fältet eller hitta en plats i skogen där duvorna håller till

Duvor håller sig mest på öppna fält där frön och ärtor finns och de äter på tidiga morgonkvisten eller senare på eftermiddagen. Vill man så kan man även locka till sig ringduvor i skogspartier, men man bör vara försiktig så man inte skjuter skogsduvor som har varit fridlysta en längre tid.

Använd duvbulvaner

Sätt ut duvbulvaner för att locka andra individer. Bulvanerna ska likna den art man jagar, alltså främst ringduvan som är den art som främst jagas i Sverige. Duvbulvaner är således falska duvkopior som är till för jägare som vill locka till sig flockar. Placeringen av bulvaner bör vara direkt under duvornas egen flyglinje och jägarens gömställe bör vara så kamouflerat som möjligt på bra avstånd från duvorna.

Kontrollera deras flyglinje

Den linje som duvorna tar när de flyger in över ett fält eller när de lämnar det, har betydelse för jakten. Försök lokalisera deras flygväg och placera dig utifrån den så har du chans att skjuta så många som möjligt. Terrängen är viktig och har betydelse för duvornas färd och de flyger gärna utmed landmärken som utmärker sig väl, som buskage, träd eller ridåer. Men vinden spelar också en viktig roll när duvorna flyger utmed ett fält. Det bästa är att ta sig tid att kolla in deras färd och inte bara ge sig ut och skjuta på måfå.

Tiden

Som redan nämnts, väljer duvor att äta tidigt på morgonen eller senare under dagen. Men man kan ändå tillbringa dagen på fältet för att bekanta sig med deras stråk och kanske vänta en extra dag bara för att se hur de flyger, beter sig, äter o.s.v. Då kan man lättare placera ut bulvanerna och se hur de reagerar. Ju mer man vet, desto bättre jaktresultat får man i slutändan.