En annan duvart som lätt kan förväxlas med ringduvan, är skogsduvan som dels är en aning mindre och dels har en grönskimrande halsfläck i motsats till ringduvans vita ring. Kroppens färgnyanser är blågrå på skogsduvan. Även tamduvan är förhållandevis lik ringduvan och är man inte påläst om fåglar, kan det vara svårt att märka skillnaderna.

Numera är ringduvan Sveriges vanligaste duva men förr var det skogsduvan som stod för det största beståndet. I vissa länder är den dock mer utbredd, som exempelvis Tyskland och Holland där man också jagar den. Skogsduvan har dock tagits bort från den röda listan sedan 2010 men regeringen har ännu inte beslutat att införa jakttider för arten innan beståndet är helt återställt.

En positiv aspekt är att skogsduvan kan bli relativt gammal. Den äldsta individen har man uppskattat till nästan 13 år.

Flyttfåglar

Skogsduvan är en flyttfågel, i alla fall de bestånden som finns i Skandinavien och Centraleuropa. I Sverige finns de inte överallt utan bor mest i de södra och östra delarna av landet.

Var häckar den?

Skogsduvan häckar i skogsområden, därav namnet. Den förekommer mest i lövskog eller blandskog men deras favorittillhåll är ekskogar eller mindre asp-dungar där den bygger sina enkla bon från mitten av april ända till september. Arten är också känd för att vara ganska skygg av sig så den kan vara svår att upptäcka.

Jakt på skogsduva

Denna duvart har varit rödlistad under en längre period men har nu lyckats återhämta sig tack vare det ökade beståndet i Centraleuropa som också gynnar de svenska individerna och grupperna. Men jakt på skogsduva är trots allt fortfarande otillåtet i Sverige, vilket kan vara svårt att förhindra då skogsduvan och ringduvan är ganska lika varandra, men flera jägare har varit i blåsväder p.g.a. detta, bl. a. Per Morberg. Många erfarna jägare säger också att det ändå är relativt lätt att särskilja dem om man är en van duvjägare.